Εταιρεία

 
 
 
 

Ευάγγελος Δοκουζγιάννης

Η Τεχνοφόρμ A.E. ιδρύθηκε 1998 από το Γεώργιο Δοκουζγιάννη στο Πεδινό Κιλκίς σε ιδιόκτητη έκταση 39 στρεμμάτων και κτιριακές εγκαταστάσεις 7000 m2. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, κατασκευή καλουπιών και μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας καθώς και παραγωγής πλαστικών αντικειμένων. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού υλικού και πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015

Από την ίδρυση της εταιρίας, ο ιδρυτής και νυν Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Δοκουζγιάννης επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο στις σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους, και επενδύει συστηματικά στις εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ο ίδιος από παιδί έχει μάθει από τον πατέρα του, Ευάγγελο Δοκουζγιάννη, την τέχνη κατασκευής των καλουπιών. Η συνεχής ενασχόλησή του με τις κατασκευές, του έχει προσδώσει πείρα καθοριστική για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την εύρεση λύσεων σε ζητήματα κατασκευών και παραγωγικών διεργασιών.

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς επιτάσσει ευελιξία στην παραγωγή, ακριβείς χρόνους παράδοσης και κυρίως κατασκευαστική αρτιότητα. Η Τεχνοφόρμ α.ε διαθέτει συνολικά δεκαεφτά κέντρα κατεργασιών CNC (φρέζες και τόρνους, εκ των οποίων τρεις φρέζες είναι πενταξονικές και οι τέσσερις τόρνοι οκταξονικοί). Για τις συναρμογές και την συντήρηση των καλουπιών χρησιμοποιεί έξι συμβατικές εργαλειομηχανές δύο ρεκτιφιέ, και δύο ηλεκτροδιάβρωση βυθίσεως. Η παραγωγή των πλαστικών επιτυγχάνεται με δεκαεφτά πρέσες injection. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης λαμαρίνας σε πέντε έκκεντρες κρουστικές πρέσες. Στην εταιρία απασχολούνται συνολικά 45 άτομα (τριανταέξι στην παραγωγή, έξι διοικητικοί και τρεις στον ποιοτικό έλεγχο). Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού είναι υψηλό καθόσον απασχολούνται 5 μηχανικοί, εκ των οποίων οι δύο είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών και οι τρεις πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Η τεχνογνωσία των ανθρώπων της Τεχνοφόρμ στη χρήση υλικών και κατασκευαστικών μεθόδων, η συλλογική εργασία, η πλήρης μηχανολογική σχεδίαση και οι ενδελεχείς έλεγχοι μας καθιστούν ικανούς να αναλάβουμε σύνθετες και απαιτητικές κατασκευές σ’ ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής.

Ο υποψήφιος πελάτης στην Τεχνοφόρμ α.ε. μπορεί να βρει και να συζητήσει με ανθρώπους που διαθέτουν πολυετή πείρα και να καταλήξουν σε λύσεις οικονομικά εφικτές και κερδοφόρες.

Προσκλήσεις μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ Τ.Γ.Σ

δες το αρχείο

Ισολογισμοί

Ισολογισμός εταιρίας 2012

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2013

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2014

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2015

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2016

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2017

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2018

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2019

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2020

δες το αρχείο

Ισολογισμός εταιρίας 2021

δες το αρχείο