Συναρμογή και Συντήρηση

Μηχανουργικές κατεργασίες Ο εξοπλισμός και η διάρθρωση της εταιρίας μας, προσφέρει ευέλικτη παραγωγή τόσο για μονοσήμαντες κατασκευές (καλούπια), όσο και για παραγωγικές παρτίδες (εξαρτήματα). Μπορούμε να κατεργαστούμε κομμάτια μέγιστης διάστασης 1200x510x560mm. Το επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού στα συστήματα cnc είναι ιδιαιτέρως υψηλό, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλές ακρίβειες κατασκευών στους συντομότερους δυνατούς χρόνους κατεργασίας - παράδοσης για τον εξοπλισμό που διαθέτουμε.

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση των καλουπιών και την κατασκευή ανταλλακτικών μερών. Το καλούπι δοκιμάζεται στην έδρα μας, ώστε το τελικό προϊόν να είναι αυτό ακριβώς που ζητάει ο πελάτης.

Εξοπλισμός

• 3 Τόρνοι

• 3 Φρέζες

• 1 Ρεκτιφιέ

• 1 Ηλεκροδιάβρωση βυθίσεως

• Βοηθητικός εξοπλισμός