Διαμόρφωση λαμαρίνας

 
Οι κατασκευαστικές δυνατότητες μας επεκτείνονται και σε μελέτες – κατασκευές καλουπιών κοπής – διαμόρφωσης λαμαρίνας για ελάσματα, επαφές, συνδετήρες κλπ

Εξοπλισμός: 7 κρουστικές πρέσες 15 – 100 Τόνων