Ποιοτικός έλεγχος

Ποιοτικός έλεγχος

Είναι αρχή της εταιρίας ένα καλούπι να μην παραδίδεται στον πελάτη εάν το τελικό προϊόν που παράγει δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του.

Ο πελάτης καθορίζει τα ποιοτικά κριτήρια του προϊόντος του και η εταιρία μας πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους με τη χρήση ηλεκτρονικών οργάνων, 3D ακίδας, προτζέκτορα και εκπονεί στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση λογιστικών φύλλων.).


Επίσης υπάρχει δυνατότητα μέτρησης των παραγόμενων προϊόντων από μετρητική μηχανή CMM. Η μηχανή CMM παρέχει δυνατότητα για :

1. αξιόπιστη, γρήγορη και εύκολη μέτρηση ολόκληρου του εύρους των γεωμετρικών και διαστασιολογικών ανοχών

2. σάρωση-αντιγραφή και αποτύπωση σε περιβάλλον CAD ή/και έλεγχο και αντιπαραβολή επιφανειών και γεωμετρίας εξαρτημάτων. Το σημαντικότερο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής CMM είναι η ακρίβεια μέτρησης σε μικρά (μm) όπως αυτή καθορίζεται πλέον στο πρότυπο ISO 10360-2 και αφορά την ακρίβεια σε ολόκληρο τον ωφέλιμο χώρο της μηχανής ανεξαρτήτως προσανατολισμού.

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. εκδίδει πιστοποιητικά ποιότητας και προδιαγραφές τελικού προϊόντος εφόσον αυτό ζητηθεί.

Ο συνολικός τρόπος λειτουργίας της εταιρίας είναι καταγεγραμμένος και πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 από την TUV Hellas και οι παραγωγικές διαδικασίες κρατούνται σε αρχείο για μελλοντική χρήση.

Εξοπλισμός

• Ακίδα 3D

• Ψηφιακός προτζέκτορας (x10)

• Ηλεκτρονικά παχύμετρα διαφόρων τύπων

• Μετρητική Μηχανή CMM

• Ελεγκτήρες GO/NOGOISO 9001 : 2015 EN GR

Πολιτική ποιότητας
 

CMM–Global Performance

projector_new

Ψηφιακός προτζέκτορας

Μπαταρία άρματος μάχης

Καπάκι μπαταρίας τορπίλης – ολική κατεργασία