Τι μπορούμε να κάνουμε

Σχεδιασμός

Το σχέδιο είναι γλώσσα επικοινωνίας. Μπορεί να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια μία ιδέα ή μία εφαρμογή.

περισσότερα

Μηχανουργικές κατεργασίες

Ο εξοπλισμός και η διάρθρωση της εταιρίας μας, προσφέρει ευέλικτη παραγωγή τόσο για μονοσήμαντες κατασκευές (καλούπια), όσο και για παραγωγικές παρτίδες (εξαρτήματα).

περισσότερα

Ποιοτικός έλεγχος

Είναι αρχή της εταιρίας ένα καλούπι να μην παραδίδεται στον πελάτη εάν το τελικό προϊόν που παράγει δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του.

περισσότερα
 

Παραγωγή πλαστικών

Έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής πλαστικών αντικειμένων μέχρι 4,0 Kg, στις εγκαταστάσεις μας.

περισσότερα

Διαμόρφωση λαμαρίνας

Οι κατασκευαστικές δυνατότητες μας επεκτείνονται και σε μελέτες – κατασκευές καλουπιών κοπής – διαμόρφωσης λαμαρίνας για ελάσματα, επαφές, συνδετήρες κλπ

περισσότερα

Συναρμογή και Συντήρηση

Η κατασκευή καλουπιού είναι τέχνη. Η χρήση των κέντρων κατεργασίας διασφαλίζει τις υψηλές ακρίβειες στα κατεργασμένα κομμάτια.

περισσότερα