Σχεδιασμός

Το σχέδιο είναι γλώσσα επικοινωνίας. Μπορεί να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια μία ιδέα ή μία εφαρμογή. Με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών CAD επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη σχεδίαση των προϊόντων, με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις συναρμογές και κατασκευαστικά σχέδια, ενώ η εφαρμογή 5-αξονικού CAM καθιστά ικανή την κατεργασία πολύπλοκων επιφανειών. Η τεχνογνωσία των στελεχών της εταιρίας θα βοηθήσει στη σχεδίαση του προϊόντος ώστε αυτό να είναι κατασκευαστικά άρτιο και οικονομικά ωφέλιμο για τον πελάτη.